منتظر دیدار دوستان عزیز هستیم
حضور شرکت کارمن کاسپین در هفدهمین نمایشگاه تخصصی خودرو و قطعات و مجموعه خودرویی در اهواز
از تاریخ :15 لغایت 18 دی ماه
ساعات بازدید 16 تا  22
شرکت کارمن کاسپین با اقتدار با حضور در نمایشگاههای داخلی و خارجی فعالیت خودر را در عرصه تولیدات و واردات دستگاه های مولتی برند کارمن کره جنوبی به نمایش می گذارد.
در نمایشگاه تخصصی اهواز منتظر دیدار دوستان عزیز هستیم جهت نمایش محصولات کارمن کره جنوبی و مشاوره در جهت تهیه دستگاههای کارمن و به نمایش گذاشتن عملکرد دستگاه ها
محل بازدید سالن خرمشهر غرفه 21 (شرکت کارمن کاسپین )
نمایندگی فروش محصولات کارمن
تیم فنی ومهندسی سپهر علیمحمدی
09124830992
www.carmanir.ir