همکاری تیم آموزش شرکت کارمن  
به دلیل تسلط تیم آموزشی شرکت کارمن کره جنوبی بر روی سیستم های برق خودروهای وارداتی ،همکاری مشترک با شرکت دلفین اسپادانا جهت آموزش تیم نـــــصب شرکت دلفیـــن در سراسر ایــــران جهت نصب ردیاب های پیشرفته بر روی خودرو های وارداتی
🔹شرکت دانش بنیان اسپادانا :
تولیدکننده ردیاب حرفه ای
بیش از 20/000 خودروی مجهز به سامانه دلفین در ایران
تولید کننده 5 سخت افزار و نرم افزار
بیش از 280 مشتری سازمانی در سراسر کشور
.

@dolphinspadana
@sepehr_alimohammadi
www.carmanir.com
www.2lphin.com